[The Economic Roots of Political Underdevelopment in the Middle East: A Historical Perspective] Ortadoğu’daki Politik Az Gelişmişliğin Ekonomik Kökenleri: Tarihsel Bir Bakış Açısı

Timur KURAN

Abstract


Özet. Çağdaş dönem öncesi Ortadoğu ekonomisinin İslam hukukuna dayanan kilit kurumları, demokratik kurumların gelişimini engelledi. Bu konuşma, kritik rol oynayan üç mekanizmayı tanımlamaktadır. Kur’an’da belirtilen vergi sistemi yönetim üzerinde kalıcı ve güvenilir kısıtlamalar geliştirmeyi başaramadı. Çeşitli kesimlere sosyal hizmetler sağlamak için kurulan İslami vakıfların politik gücü yoktu. Kâr getiren özel işletmeler küçük ölçekli ve kısa ömürlüydüler; bu özellikler devletle pazarlık edebilecek istikrarlı koalisyonlar kurmalarını önledi. Son iki mekanizma, demokratik yönetim için gerekli olan güçler ayrılığını sağlayacak sivil toplumun gelişimini geciktirdi.

Anahtar Kelimeler. Ortadoğu, zekât, vakıf, ortaklık, İslam hukuku, güçler ayrılığı, demokrasi.

JEL Sınıflandırma. 053, N95, H11, P48.

Full Text:


References


Barnes, J. R. (1986). An introduction to religious foundations in the Ottoman Empire. Leiden, Netherlands: E.J. Brill.

Berman, H. J. (1983). Law and revolution: The formation of the Western legal tradition. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Browers, M. L. (2006). Democracy and civil society in Arab political thought: Transcultural possibilities. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Kuran, T. (2001). The provision of public goods under Islamic law: Origins, impact, and limitations of the waqf system. Law and Society Review, 35, 841–97.

Kuran, T. (2003). Islamic redistribution through Zakat: Historical record and modern realities. Poverty and charity in Middle Eastern contexts, ed. Michael Bonner, Mine Ener, and Amy Singer, 275-93. Albany, NY: State University of New York Press.

Kuran, T. (2011). The long divergence: How Islamic law held back the Middle East. Princeton, NJ: Princeton University Press. Türkçesi: Yollar ayrılırken: Ortadoğu’nun geri kalma sürecinde İslam hukukunun rolü. İstanbul: Yapı-Kredi Kültür Yayınları, 2012.

Mardin, Ş. (1969). Power, civil society and culture in the Ottoman Empire. Comparative Studies in Society and History, 11: 258–81.

Montesquieu, C.-L. S. (1748/1949). The spirit of the laws, çeviren T. Nugent. New York, NY: Macmillan.

North, D. C. ve Barry W. (1989). Constitution and commitment: The evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. Journal of Economic History 49: 803–32.

Rahman, F. (1974). Islam and the problem of economic justice. Pakistan Economist, 14, 14-19.

Tocqueville, A. (1835-40/2000). Democracy in America, çeviren H. C. Mansfield ve D. Winthrop. Chicago: University of Chicago Press.

Zysow, A. (2002). Zakat. Encyclopaedia of Islam, 2. ed., c. 11, 406-22. Leiden, Hollanda: E.J. Brill.
DOI: http://dx.doi.org/10.1453/jepe.v1i1.26

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Journal of Economics and Political Economy - J. Econ. Pol. Econ. - JEPE - www.kspjournals.org

ISSN: 2148-8347

Editor: jepe@ksplibrary.org   Secretarial: secretarial@ksplibrary.org   Istanbul - Turkey.

Copyright © KSP Library